Heiligenkreuz

Opactwo w Heiligenkreuz w Wiedniu Woods jest "miejscem mocy" (Pope Benedict XVI.)

Opactwo w Heiligenkreuz  Świętego Krzyża leży w sercu Lasu Wiedeńskiego (Wienerwald), oddalonego od Wiednia tylko o 15 km. Prawie 900-letnie opactwo cystersów założone zostało w roku 1133 przez św. murgrabiego Leopolda III , z linii Babenbergów ; syn jego , Otto, wstąpił do klasztoru cystersów Morimond ,podczas swoich studiów we Francji. Cystersi byli wtedy nowym, założonym w r.1098, ruchem reformatorskim Benedyktynów i cieszyli się wieloma powołaniami ze wszystkich warstw społecznych. Otto, później biskup miasta Freising, przekonał swojego ojca do założenia klasztoru cystersów tak , że już 11 września 1133 roku 12 mnichów z Morimondu mogło praktykować klasztorne życie w rytmie modlitwy i pracy (Ora et labora). Heiligenkreuz jest dzisiaj jedynym klasztorem cystersów, który istnieje nieprzerwanie od chwili założenia. Wnuk Leopolda III , książe Leopold V.  podarował klasztorowi w r.1188 fragment z drewnianego krzyża Chrystusa , o dł.23,5 cm; ta wielka relikwia czczona jest do dzisiaj. Heiligenkreuz, w 9 wieku swojego istnienia pozostaje ze wszech miar , żywotnym klasztorem Świętego Krzyża.  Konwent składa się z wielu młodych braci  a cystersi klasztoru , w liczbie ok.70,pracują jako księża i duchowni oraz prowadzą własną , powstałą w r.1802 , Wyższą  Szkołę Filozoficzno-Teologiczną, kształcącą księży. W r.1988 klasztor Heiligenkreuz założył w Bochum (Niemcy: Zagłębie Ruhr-y) nowy klasztor pod nazwą Stiepel. Od roku 2001 kształceni są w Heiligenkreuz młodzi mężczyźni ze Sri Lanki po to , aby również tam założyć klasztor cystersów. 

Odświętne modlitwy chóralne są zawsze dostępne publicznie. Goście są zawsze serdecznie i mile witani!  

--------

1. Murgrabia Leopold III , z dynastii Babenbergów założył w r.  1133 klasztor cystersów „ Liebe Frau vom Heiligen Kreuz „ am Sattelbach. 1133 Klasztor Cystersów "Lady of the Holy Cross" w siodle Creek. Otto , syn Leopolda III, krótko przedtem został mnichem – cystersem w Morimond  i prosił ojca , aby ten założył klasztor.  Leopold III zmarł w r.1136 i pochowany został w Klosterneuburg; w r.  1485 został ogłoszony świętym. Syn  jego Otto  został biskupem miasta Freising i uznany jest za najwybitniejszego pisarza historycznego Średniowiecza. Czczony on jest jak święty a jego relikwie znajdują się w Heiligenkreuz.  

2. Klasztor cystersów powstał wtedy jako nowy i witalny ruch reformatorski.  Nazwa "cystersi" pochodzi z r. 1098 z okolic Dijon, od pierwszego założonego klasztoru cystersów o nazwie”Cistercium”, po francusku „Citeaux”.  

3. Sala kapituły to jedno z najważniejszych miejsc pochówku w Austrii; jest tu pochowanych  nie mniej niż czterech  władców z linii Babenbergów, najstarszej z linii rodów-władców : Murgrabia Leopold IV , książe Leopold V , książe Friedrich I i książe Friedrich II, tzw.Kłótliwy. Sala kapituły na jedno z najważniejszych miejsc pochówku w Austrii; pochowanych tu nigdy nie jest Mniej niz Czterech władców z linii Babenbergów, z najstarszej linii rodów-władców: Murgrabia Leopold IV, V Książ Leopold Friedrich I i Książ Książ Frederick II, tzw.Kłótliwy. Książe Friedrich II spoczywa w grobie podwyższonym , gdyż on szczególnie wspierał klasztor. Książ Frederick II spoczywa w Grobien podwyższonym, gdyż na Szczególnie wspierał Klasztor. Z jego śmiercią wygasł też ród Babenbergów. Z jego śmiercią wygasł tez Babenbergów pręt.

4. W r. W r. 1188 książe Leopold V podarował klasztorowi wielką relikwię z krzyża , która jest czczona do dnia dzisiejszego; chodzi tutaj o największy fragment z drewnianego krzyża Chrystusa ,na północ  od Alp. 1188 Książ Leopold V podarował klasztorowi Wielka relikwię z Krzyża, ktorá czczona jest do dnia dzisiejszego, chodzi tutaj o Największy fragment drewnianego z Krzyża Chrystusa, na Północ od Alp.

5. Cystersi  czczą św. Cystersi czczą św. Benedykta (zmarł 547) i św. Benedykta (zmarł 547) i św. Bernharda (zmarł 1153) – jako swoich ojców duchowych. Bernharda (zmarł 1153) - jako swoich duchowych Ojców. Benedykt ukazany jest w czarnej szacie ze zbitym kubkiem a Bernhard w białej szacie, trzymając krzyż w swoich ramionach. Benedykt ukazany jest w Czarnej szacie ze zbitym jeden kubkiem Bernharda w białej szacie, trzymając Krzyż w swoich ramionach.

6. Heiligenkreuz jest najstarszym klasztorem cystersów na świecie , istniejącym nieprzerwanie od chwili jego powstania. Krzyża Świętego jest najstarszym klasztorem Cystersów na Świecie, istniejącym nieprzerwanie od chwili jego powstania. Od r. Od r. 1133 praktykują mnisi  7x dziennie tzw. 1133 praktykują mnisi 7x dziennie tzw. modlitwy chóralne , począwszy od godz.5.15. modlitwy chóralne, począwszy od godz.5.15. Dzień zamyka komplet o godz.20.15.  W nocy panuje święte milczenie. Dzień zamyka com o godz.20.15. Nocy W panuje Swieten Milczenie.

7. Babenbergowie tak bardzo wspierali Heiligenkreuz , iż doszło do powstania klasztorów siostrzanych : Zwettl w Dolnej Austrii (1138) , Baumgartenberg w Górnej Austrii (1142), Czikador na Węgrzech (1142), Marienberg w dzisiejszym Burgenlandzie (1197), Lilienfeld w Dolnej Austrii (1202) , Goldenkron w Czechach (1263), Neuberg nad Murz w Styrii (1327).Również dzisiaj  konwent z Heiligenkreuz jest , ilościowo , największym w Austrii. Babenbergowie tak bardzo wspierali Heiligenkreuz, Iž doszło do powstania klasztorów siostrzanych: Zwettl w Dolnej Austrii (1138), Baumgartenberg w Górnej Austrii (1142), Czikador na Węgrzech (1142), Marienberg dzisiejszym w Burgenlandzie (1197), Lilienfeld w Dolnej Austrii (1202 ), Goldenkron w Czechach (1263), Neuberg nad Murz w Styrii (1327). Również dzisiaj Konwent z Heiligenkreuz jest, ilościowo, największym w Austrii. W r.1988 założony został nawet nowy klasztor pod nazwą Stiepel w Bochum, w Zagłębiu Ruhr-y. W r.1988 nawet założony został nowy Klasztor pod nazwa Stiepel w Bochum, w Zagłębiu Ruhry-y.

8. Wysoki , romańsko-gotycki kościół z 12/13-go wieku , ze swoją surowością i prostotą – to ideał architektury cystersów: kościół pozbawiony jest ornamentów i zbędnych ozdób – wszystko na chwałę Bogu. Wysoki, romańsko-gotycki Kościół z 12/13-go wieku, ze swoją surowością i prostotą - idealne do architektury Cystersów: Kościół pozbawiony jest ornamentów i zbędnych ozdób - wszystko na chwałę Bogu.

9. Trzy okna na zachodniej fasadzie w stylu romańskim symbolizują  Trójcę Świętą. Trzy okna na zachodniej fasadzie w stylu romańskim symbolizują Trójcę Święta. Pięknym jest widok, kiedy w czasie Świąt Wielkanocnych promienie zachodzącego słońca , przechodząc przez wspomniane okna padają na modlących się wieczorem mnichów. Widok Pięknym jest, kiedy w czasie Świąt Wielkanocnych promienie zachodzącego słońca, przechodząc przez wspomniane okna padają się na modlących Heidemarie Wieczorek mnichów.

10.Cystersi utrzymują się dzisiaj z gospodarki rolniczej i leśnej. 10.Cystersi utrzymują się dzisiaj z Gospodarki Rolniczej i Leśnej. Heiligenkreuz to „klasztor Wienerwald-u” ; nazwa „Wienerwald” (po łacinie: silvia wiennensis) pojawia się po raz pierwszy w kronikach klasztornych w r.1332. Święty Krzyż na "Klasztor Wienerwald-u"; nazwa "Wienerwald" (po łacinie: silvia wiennensis) pojawia się po raz pierwszy w kronikach klasztornych w r.1332.

11. Kościół opactwa został poświęcony w r.1187, w r. Kościół opactwa został poświęcony w r.1187, w r. 1240 obiekty klasztorne ; w r.1295 w  końcu, kościół został poszerzony o piękną, zbudowaną w stylu gotyckim , część chóralną, której szklane okna zachowały się w większości do czasów dzisiejszych. 1240 obiekty klasztorne, w r.1295 w koncu, Kościół został poszerzony o Piękna, zbudowaną w stylu gotyckim, część chóralną, ktĂłrej Szklane okna zachowały się w większości do czasowe dzisiejszych.

12.Podczas okresu baroku powstało Kilka wartościowych obiektów, jak np.zakrystia. W r. 1683 klasztor został zniszczony podczas oblężenia tureckiego ;biblioteka padła ofiarą pożaru.  W ramach odbudowy średniowieczny klasztor został wzbogacony o kilka obiektów w stylu barokowym. 1683 Klasztor został zniszczony podczas oblężenia tureckiego; Biblioteka Padla ofiarą pożaru. Ramacher W odbudowy średniowieczny Klasztor został wzbogacony o Kilka obiektów w stylu barokowym.

13. Najwybitniejszy artysta baroku czasu, działający w Heiligenkreuz W wieku 18 - do pochodzący z Wenecji  Giovanni Giuliani , który jest autorem większości rzeźb i plafonów, zdobiących klasztor do dnia dzisiejszego   m.in.kolumna Trójcy Św. urządzenia do mycia nóg w przedsionku oraz siedzenia chóralne. , Urządzenia do mycia nog przedsionku oraz w siedzenia chóralne. Giuliani , po śmierci swojej żony wstąpił do klasztoru jako członek rodziny klasztornej ;   w kościele klasztornym pochowani są również słynni artyści – malarze jak Michael Rottmayr, Martino Altomonte czy Georg Andreas Washuber. Giuliani, po swojej śmierci żony wstąpił do klasztoru jako członek Rodziny klasztornej, w kościele klasztornym pochowani są również słynni Artyści - malarze jak Michael Rottmayra, Martino Altomonte czy Georg Andreas Washuber.

14. Za czasów Cesarza Józefa II , syna Cesarzowej Marii Teresy , klasztorowi Heiligenkreuz - w latach 1780 do 1790 - groziła likwidacja.  Ówczesny  światopogląd  był nie do  pogodzenia z klasztornym duchem; państwo ingerowało w sprawy wiary i dyscypliny kościelnej. Za czasowe Cesarza Józefa II, SYNA Cesarzowej Marii Teresy, klasztorowi Heiligenkreuz - w latach 1780 do 1790 - groziła likwidacja. Ówczesny światopogląd nigdy nie byl pogodzenia z klasztornym prysznicem; Państwo ingerowało w Sprawy wiary i dyscypliny Kościelnej. Reakcją na to stało się  powołanie do życia „ Instytutu Teologicznego”, celem którego było kształcenie przyszłych mnichów. Reakcja na to stalo powołanie się do życia "Instytutu Teologicznego" Cetelem którego bylo kształcenie przyszłych mnichów. Obecnie instytucja ta , jako „Wyższa Szkoła Filozoficzno-Teologiczna” znajduje się w stanie pełnego rozkwitu kształcąc ok.100 studentów – przyszłych księży i zakonników. Obecní Instytucja ta, jako "Wyższa Szkoła Filozoficzno-Teologiczna" znajduje się w Staniforth pełnego rozkwitu kształcąc ok.100 studentów - przyszłych Księży i zakonników.

15. Za czasów Cesarza Józefa II klasztor  otoczył swoją opieką pewną ilość parafii. Za czasowe Cesarza Józefa II Klasztor otoczył swoją opieka pewną ilość parafii. Obecnie cystersi opiekują się 19-a parafiami położonymi między Neusiedlersee a Wienerwaldem. Obecní cystersi opiekują się 19-jeden parafiami położonymi Między Neusiedlersee jeden Wienerwald.

16.Pod koniec 19-go  wieku usunięto wyposażenie wnętrza klasztoru,wykonane w stylu barokowym a jednocześnie wykonano ołtarz w stylu nowogotyckim z baldachimem nad ołtarzem głównym. 16.Pod koniec wieku 19-go usunięto wyposażenie wnętrza klasztoru, wykonane w stylu barokowym a jednocześnie wykonano ołtarz w stylu nowogotyckim z baldachimem nad ołtarzem głównym.

17. W latach 1938 do 1945 dalsze istnienie klasztoru było poważnie zagrożone. W latach 1938 do 1945 Dalsze istnienie klasztoru bylo poważnie zagrożone. Za czasów Rzeszy Niemieckiej klasztor został wywłaszczony a wielu mnichów- aresztowanych. Za czasowe Rzeszy Niemieckiej Klasztor został wywłaszczony jeden Wielu mnichów-aresztowanych. Po 2-ej  wojnie światowej  Przeor Karl  Braunstorfer (1945-1968) starał się o przywrócenie klasztorowi  poprzedniej ,silnej duchowości. Po 2-ej wojnie światowej Przeor Karl Braunstorfer (1945-1968) starał się o Przywrócenie poprzedniej klasztorowi, Silnej duchowości. Wprowadzono  i  zreformowano liturgię  całkiem w duchu Soboru Watykańskiego Drugiego i stworzono własny łaciński brewiarz.  Wielką uwagę przykładają mnisi  z Heiligenkruz  do kultywowania  chóru gregoriańskiego. Wprowadzono i zreformowano liturgiczne całkiem w duchu Soboru Watykańskiego Drugiego i stworzono własny polski brewiarz. Wielką uwagę przykładają mnisi z Heiligenkruz do kultywowania chóru gregoriańskiego.

18. Dzisiaj jest Heiligenkreuz największym klasztorem cystersów w Europie. Dzisiaj jest Heiligenkreuz największym klasztorem Cystersów w Europie. Liturgia sprawowana jest przez mnichów w sposób mistyczny , w wielkiej bojaźni ; jest wielu młodych ludzi podążających za swoim powołaniem , którzy wstępują do Heiligenkreuz. Liturgia sprawowana jest przez mnichów w mistyczny Sposób, w Wielkiej bojaźni; jest wielu młodych ludzi podążających za swoim powołaniem, którzy wstępują do Heiligenkreuz. Mnisi są również bardzo otwarci w stosunku do gości i odwiedzających praktykując otwarte i serdeczne spotkania z wieloma ludźmi, którzy szukają ciszy i spotkania z Bogiem. Mnisi są również bardzo otwarci w stosunku do gości odwiedzających i praktykując Otwarte i Serdeczne Spotkania z wieloma ludźmi, którzy szukają Ciszy i Spotkania z wózkach.

 

--------------

Opactwo Heiligenkreuz zakonu Cystersów:

www.stift-heiligenkreuz.at