Krążownik „Aurora”


Krążownik „Aurora” (ros. Крейсер „Аврора”) to jeden z symboli Petersburga. W czasach leningradzkich był atrakcją ukazywaną na równi z carskimi pałacami i „zabytkami cerkiewnymi”. „Aurora” jest symbolem Rewolucji Październikowej, która zapoczątkowała epokę Związku Radzieckiego. Z okrętu dnia 7 listopada(25 października wg kalendarza juliańskiego) o godzinie 21.45 oddano wystrzał z działa dziobowego, co dało sygnał do szturmu na Pałac Zimowy.

Mimo wielkiej sławy okrętowi brak jest jednak większych osiągnięć: jedyna bitwa, jaką stoczył, to starcie pod Cuszimą 27 i 28 maja 1905 r. w czasie wojny japońsko-rosyjskiej (1904-1905). Po klęsce, jakiej doznała tam rosyjska flota, krążownik schronił się w amerykańskiej bazie wojskowej w Manili na Filipinach. Po naprawieniu szkód „Aurora” powróciła do Rosji, gdzie następnie pełniła rolę jednostki szkoleniowej. Okręt brał także udział w walkach na Bałtyku z niemiecką flotą w czasie I wojny światowej. W lutym 1917 r. załoga okrętu przeszła na stronę rewolucjonistów, a na pokładzie jednostki powołano Komitet Rewolucyjny. W 1922 r. krążownik znów zaczął pełnić funkcje szkoleniowe na Morzu Bałtyckim. Podczas II wojny światowej załoga jednostki brała udział w Blokadzie Leningradu, a działa artyleryjskie „Aurory” użyto do obrony przeciwlotniczej miasta. Sam okręt już na początku wojny niemiecko-radzieckiej został uszkodzony i osadzony na dnie w porcie Oranienbaumu (obecnie Łomonosow) 40 km na zachód od Leningradu. W 1944 r. zatopiony krążownik został wydobyty z wód akwenów portowych i odremontowany. Od 1948 r. ponownie pełnił zadania szkoleniowe. W 1956 r. został przekształcony w muzeum i na stałe zakotwiczony w Petersburgu.

Obecnie „Aurora” zakotwiczona jest przy Nadbrzeżu Piotrogrodzkim na Wielkiej Newie, blisko mostu Sampsonijewskiego. Muzeum na pokładzie krążownika, ukazujące jego historie i uzbrojenie,